15 mars 2018

Dag 37

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1). 
Dag 37 - 15 mars - Dagens bibelläsning: Obadja v.15-21

  • Bön: Herre Jesus, vi ber att du vill föda fram en stark längtan bland ditt folk att söka dig i bön och i ditt Ord. Vi vill inte bara prata om bön, vi vill be! Vi vill inte bara hänvisa till Bibeln, vi vill fyllas av ditt Ord!
  • Veckans bönefokus: Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox

Inga kommentarer: