28 mars 2018

Dag 24

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16). 40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"
Dag 24 - 28 mars - Dagens bibelläsning: Joh 17:1-26

   Bön: Herre, i en tid då vi fått lära oss nya ord som "falska nyheter" är det så underbart att veta att ditt Ord är sanning. Tack Gud för att du genom ditt Ord vill helga och rena.
   Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: