10 mars 2018

Inför söndagen

LIVETS BRÖD
2 Kung 4:42-44, 2 Kor 9:8-10, Joh 6:1-15, Ps 107:1-9- Från kyoaretstexter.se -
Söndagens text från Johannes handlar om matundret där fem bröd och två fiskar. Av alla Jesu under och tecken är det bara detta brödunder för 5 000 och uppståndelsen som finns med i alla fyra evangelierna!

På samma sätt som vi alla ser olika detaljer, ger de fyra evangelierna olika infallsvinklar. Alla anger att det var 5 000 män som åt, men MATTEUS, tulltjänstemannen som var van att arbeta med siffror och noga med detaljer, preciserar att det antalet var ”förutom kvinnor och barn” (Matt 14:21) – rätt ska vara rätt! Totalt alltså tiotusentals människor.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: