18 mars 2018

Dag 34

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 34 - 18 mars - Dagens bibelläsning: Luk 1:26-38
Bön: Jag är Herrens tjänarinna/tjänare. Må det ske med mig efter din tanke och plan Gud. Tack för att du vill leda där jag går bedjande fram.
Veckans bönefokus
: Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox.

Inga kommentarer: