22 mars 2018

Dag 30

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 30 - 22 mars - Dagens bibelläsning: Hab 1:12-24


   Bön: Herre, tack för att du gett oss gåvan att kunna tro. Idag vill vi be om hjälp, att tillsammans med den helige Ande kunna lyfta och skapa utrymme för det lokala, ideella ledarskapet. 
   Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.

Inga kommentarer: