26 mars 2018

Dag 26

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 26 - 26 mars - Dagens bibelläsning: Matt 23:13-39


    Bön: Gud, vi ber om nåd att få vara goda herdar. Vi vill inte vara ett folk som stänger till himmelriket utan att folk som underlättar och hjälper människor till frälsning i Jesus Kristus. Gud, ge oss nåd att få vara det vi heter - Frälsningsarmén. 
   Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen. 

Inga kommentarer: