16 mars 2018

Dag 36

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 36 - 16 mars - Dagens bibelläsning: Jona 2:1-11
    • Dagens bibelläsning: Jona 2:1-11
    • Bön: Gud, vår himmelske Fader, tack för din kallelse. Tack för det enorma förtroende du i din nåd visar oss att bära ut evangelium, den goda nyheten om Jesus Kristus. Helige Ande, låt oss samarbeta i detta uppdrag.

Inga kommentarer: