3 mars 2018

Inför söndagen

KAMPEN MOT ONDSKAN
Tredje söndagen i Fastan
1 Sam 17:40-50 - Ef 5:1-9Luk - 11:14-26 - Ps 25:12-22

- Från kyrkoaretstexter.se -

Söndagens text från Lukas 11 handlar hur Jesus befriar en man från en ond ande.
   
Det är intressant att notera att Jesus just undervisat om bön (Luk 11:1-13). Där ger han också två jämförelser. Lika självklart som en vän skulle ge oss bröd och en far ger sitt barn goda gåvor – lika självklart är det att Gud hör bön. Bönen är det viktigaste vapnet i kampen mot ondskan (Mark 9:29), och Gud vill svara på bön!


Läs mer HÄR

Inga kommentarer: