26 mars 2018

Dag 25

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 25 - 27 mars - Dagens bibelläsning: Mark 13:24-36


    Bön: Jesus Kristus, vi vill vara vakna, vi vill hålla oss vakna. Är vi inte vakna så ber vi om nåd - väck oss Gud! Vi vill vara ett folk som är redo när du kommer åter.
    Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: