17 maj 2011

Är det dags snart?

Bibeln talar om att den värld vi lever i inte ska bestå för evigt. Kanke är det lättare att tro på det i vår generation än tidigare. Vi människor har skapat ett samhälle där vi har makt att förinta jorden alldeles på egen hand. Antingen genom avsiktliga handlingar eller helt oavsiktligt. Hela världen drar andan då vi ser de möjliga konsekvenserna av jordbävningen utanför Japan och det resultat den får för kärnkraftverken.

Ett annat tidstecken är de revolter som sker i arabvärlden. Vi ser hysteriska människomassor som skanderar att de nu är beredda att gå mot Jerusalem. Dagen skriver om det här:
Tusentals palestinier stormade Israels gräns

En amerikansk pastor tror att världens undergång ska ske den 21 maj i år. Personligen har jag svårt att tro på sådana exakta förutsägelser. Jag tror att Jesu ord om att ingen känner tiden är giltiga ännu idag. Men en dag kommer det att ske och vi kommer närmare för varje dag. De aktulla domedagsprofetiorna får nu ett stort utrymme i media.
Expressen   Göteborgs Posten    Västerbottens Folkblad    

Hur ska vi föhålla oss till allt som sker i omvärlden. Här kommer bästa tipset: "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timma han kommer" (Jesus i Matteusevangeliet 25:13)


/PB

Inga kommentarer: