7 maj 2011

RFSU ligger bakom Sveriges sexualpolitik

Världen idag skriver:
"Biståndsministern: Svensk samsyn om sexuell och reproduktiv hälsa
I höstas lanserade regeringen materialet Dialog för förändring, ett dokument om hur man ska kommunicera den svenska synen på sexuell och reproduktiv hälsa internationellt. Det är framtaget, inte av en myndighet, utan lobbygruppen RFSU, som fått en miljon kronor av regeringen för att definiera den svenska sexualpolitiken.
- En uppvisning i dåligt omdöme, menar Roland Poirier Martinsson, chef för tankesmedjan Timbros medieinstitut."

Läs mer>

Inga kommentarer: