18 maj 2011

rupebas morgonkoll den 18 maj

Regeringens förslag om avdragsrätt för gåvor presenterat
Kyrkans Tidning - "Regeringen har nu presenterat sitt lagförslag om hur avdragsrätten för privatpersoners gåvor till allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska se ut."  Sändaren  Dagen  

Lokala bidrag ifrågasätts
Världen idag - "Frälsningsarmén i Uppsala och Malmö kan mista stöd
UPPSALA. Att en frälsningsofficer inte får vara öppet homosexuell kan komma att hämma organisationens sociala arbete. Efter Kalla faktas reportage förra helgen höjs röster för att Frälsningsarmén ska fråntas sina kommunala bidrag.
"

Inga kommentarer: