6 maj 2011

Framtidstro trots nedgång

Frikyrkorna i Sverige är optimistiska även om deras medlemmar har blivit färre
Går frikyrkan i Sverige mot en sakta tynande tillvaro, eller står ett uppsving för dörren? Bilden är olika beroende på vem man talar med. Klart står dock att något behöver ske om frikyrkans vikande medlemsantal ska vända uppåt.
I dagarna har en TT-artikel med rubriken "Frikyrkor under press" kunnat läsas i flera tidningar. Där redogör man för medlemsstatistik för de religiösa samfunden i Sverige från åren 2006 till 2009. Och alla traditionella frikyrkliga samfund, med något enstaka undantag, har backat (se faktarutan).
Siffrorna är hämtade främst från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), som på senhösten ger ut statistik för det föregående året.

> Fakta: Religiösa samfund
Procentuell skillnad i medlemsantal 2006-2009 för några samfund i Sverige:
Romersk-katolska
kyrkan, +11,5
Syriska ortodoxa
kyrkan, +10,6
Svenska baptist­samfundet, +8,7
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, +2
Evangeliska frikyrkan, -3,3
Svenska missions­kyrkan, -10,8
Metodistkyrkan, -12,6
Eritreanska ortodoxa
kyrkan, -23,1
Frälsningsarmén, -28,6

Läs mer i Världen idag>
Läs också Bibeltrogna kyrkor står för tillväxten

Inga kommentarer: