17 maj 2011

Vad är kristen tro? Vad är kyrkans kallelse i en ny och global tid?

Varje generation utsätts för press att avvika från evangeliet. Med en ökande yttre och inre sekularisering blir det därför allt viktigare för kristna att bekräfta evangeliets innehåll.

Oktober 2010. Kristna ledare från hela världen möts i Kapstaden, Sydafrika, till den tredje Lausannekongressen om världens evangelisering. Mål: att ge den världsvida kyrkan en ny utmaning att vittna om Jesus Kristus.

Den första kongressen hölls 1974 i Lausanne och skrev snabbt in sig i 1900-talets kyrkohistoria genom Lausannedeklarationen som fick ett enormt genomslag. Den uppföljande kongressen i Manilla 1989 gav oss Manillamanifestet.

Nu är det ett nytt årtusende. Evangeliet är detsamma, liksom uppdraget, men världen är annorlunda. Kyrkan står inför nya utmaningar och möjligheter.

Under mötet i Kapstaden presenterades Cape Town Commitment – en uppföljning för vår tid av Lausannedeklarationen och Manillamanifestet. Texten har redan rönt stor uppmärksamhet internationellt, och vi är mycket glada över att nu få presentera Kapstadsöverenskommelsen.

Texten består av två delar. För den Herre vi älskar – en trosbekännelse och För den värld vi tjänar – ett handlingsprogram. Båda delarna präglas av en tydlig bekännelse till Jesus Kristus, ett stort förtroende för Bibelns undervisning, en konsekvent genomförd helhetssyn på skapelse och frälsning samt konkreta utmaningar att engagera sig i världens nöd. Allt formulerat med kärlekens språk.

För första gången finns nu samtliga tre texter om evangelisk kristen tro – Lausanne, Manilla och Kapstaden – samlade i en bok.

Du kan beställa boken här. Den kostar bara 60:-

Inga kommentarer: