23 maj 2011

Leder våra teologiska skolor till stagnation?

Stanley Sjöberg diskuterar i Hemmets Vän farorna med en mer allt mer akademisk inriktning på de teologiska studierna för pastorsutbildningen:
"Jag är övertygad om att den svenska frikyrkorörelsen har valt fel väg med sina teologiska utbildningsmetoder och akademiska former som stöds av statliga pengar. Vi behöver en väckelserörelse i samklang med vår tids andliga utveckling i Sydostasien, Fjärran Östern och överallt där elden brinner, där människor blir frälsta och församlingarna växer."
Läs mer>

Inga kommentarer: