6 maj 2011

Nu granskas Frälsningsarmén

Nu granskas Frälsningsarmén
…men samfundet tillbakavisar kritiken i TV4-programmet

(Från Världen idag)

"Tv-programmet Kalla fakta visar på söndag vad man betecknar som en kritisk granskning av Frälsningsarmén. Samfundet menar att bilden är snedvriden, och tillkommen på falska premisser.

Kritiken i reportaget utgår från samfundets regler om att endast den man eller kvinna som lever i avhållsamhet eller i ett heterosexuellt äktenskap kan bli frälsningssoldat.

Frågan som sedan ställs är hur ett samfund med dessa värderingar kan få statsbidrag, helt oaktat det goda arbete som utförs med insamlade och andra medel, och utan att någon åtskillnad görs mellan människor.

Kalla fakta har arbetat med reportaget hela våren, och Frälsningsarmén har lagt ut korrespondensen med redaktionen på sin hemsida. Efter att ha fått se programmet i förväg menar samfundet att bilden som målas upp är skev, och ifrågasätter att redaktionen någonsin haft ambitionen att ge en heltäckande bild av verksamheten.
– Programmet handlar i stort sett bara om Frälsningsarmén och homosexualitet. Trots att vi flera gånger frågat efter en tydligare beskrivning kring vad programmet skulle handla om, har vi inte fått annat än en allmän beskrivning, säger Lars Beijer, varumärkesansvarig på Frälsningsarmén
."

Följ debatten på TV4:s hemsida>
Följ Kalla Faktas dialog med Frälsningsarmén>

Inga kommentarer: