19 maj 2011

Sekulariserad fundamentalism

Olof Djurfeldt skriver i Dagen:
"Det verkar svårt för moderna människor att acceptera att Gud blandar sig i våra liv. Tänk att han till och med har synpunkter på vår sexualitet. I dag är det en utbredd uppfattning att all slags sexualitet ska bejakas. Det är väl en anledning till att Frälsningsarmén blev så hårt angripen förra söndagen i TV4:s program "Kalla Fakta" - den accepterar inte att dess soldater och officerare lever homosexuellt. Däremot utestänger de inte någon från medlemskap på grund av svagheter eller frestelser. Men ändå upplevs deras livsstilskrav som diskriminerande.
.............
Det behövs en liknande motkraft mot dagens sexliberalism. Svenskarna skulle i dag må mycket bättre om fler av dem respekterade Bibelns höga ideal om kärlek och trohet i livsvariga äktenskap men också dess varningar och stopptecken på det sexuella området, hur anstötliga de än uppfattas av det nuvarande svenska etablissemanget."
Läs mer>

Inga kommentarer: