17 maj 2011

rupebas morgonkoll den 13 maj

Fejkad själavård i Kalla fakta anmäls av Stefan Swärd

Dagen - "Nu anmäler Stefan Swärd TV4 och Kalla Fakta till Yrkesetiska nämnden hos Journalistförbundet. "Jag hoppas SKR gör en liknande anmälan", skriver han."

TV4 anmäls av pastor
Världen idag - "EFK-pastorn Stefan Swärd anmäler TV4 till Yrkesetiska nämnden hos Journalistförbundet.
- Min önskan är att det ska fastslås att fejkade själavårdssamtal aldrig får förekomma i journalistiskt arbete och att det är en otillåten journalistisk metod, skriver pastorn i sin anmälan.
"

Kalla fakta och armén
Hemmets Vän - "Den principiella frågan är var gränsen går för religionsfriheten. Frälsningsarméns svar är tydligt. I deras sociala arbete hjälper de alla oavsett ras, kön, social ställning eller sexuell läggning. Alla människor är välkomna till armén. Alla människor kan också bli medlemmar. Dock ställs ett antal krav för att bli just frälsningssoldat." 

Äktenskapet står starkt
Världen idag - "Trots att det svenska samhället har blivit mer sekulariserat och individualiserat, behåller äktenskapet sin stora betydelse som samlevnadsform, både för staten och för individerna. Det slår två forskare vid Uppsala universitet fast i sina avhandlingar."

Våldtäktsoffer i Pakistan bestraffas med döden
Hemmets Vän - "Nu ökar förföljelserna och det är främst i muslimska länder som tron på Jesus innebär dödsstraff. Lagen tillämpas framför allt när en muslim blir kristen. Då drabbas också den ”skyldige”, nämligen den som hade vittnat för muslimen och varit orsak till omvändelsen, skriver Stanley Sjöberg."

Inga kommentarer: