30 maj 2011

rupebas morgonkoll den 30 maj

Baptistsamfundet vill inte släppa församlingar till EFK
Dagen - "Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn vädjar i ett brev till Evangeliska Frikyrkans ledning att inte ta emot församlingar som vill ansluta sig till EFK."

Präst slapp viga – varnas av kyrkan
Världen idag - "Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, ansökte om att få avsäga sig vigselrätten för att han inte ville viga samkönade par. Kammarkollegiet gav honom rätt, men nu får han av Domkapitlet en skriftlig erinran, de menar att han är illojal."

Nu behövs besinning
Ann Heberlain skriver i Kyrkans Tidning - "Rättvisa har skipats” tillkännagav president Barack Obama i sitt tal till det amerikanska folket kort efter att Usama bin Laden dödats."

Solstickepriset till Frälsningsarméns mellanboende Skogsbo
Fralsningsarmen. se - "Frälsningsarméns mellanboende Skogsbo har fått 159 000 kr från Stiftelsen Solstickan till sin verksamhet för barn till kvinnor som varit utsatta för människohandel."

Inga kommentarer: