4 maj 2011

Kalla fakta har intervjuat Marie Willermark

Idag, tisdag 3 maj 2011, blev Frälsningsarméns ledare i Sverige, Marie Willermark, intervjuad av Kalla faktas programledare Cicci Hallström. Intervjun kommer att sändas i slutet av Kalla faktas reportage om Frälsningsarmén på söndag 8 maj kl 18.00.
2011-05-03
När Kalla fakta inledningsvis kontaktade oss beskrev de att "Vi vill göra ett program där vi ger en helhetsbild av Frälsningsarmén Vi skulle också vilja göra en intervju med Marie Willermark när hon tillträtt som ny kommendör och hur hon ser på rörelsens framtid".
Efter att idag sett programmet kan vi konstatera att Kalla faktas program inte alls, som utlovat, försöker ge en helhetsbild av Frälsningsarmén. Det handlar uteslutande om en enda fråga, som på Kalla faktas hemsida beskrivs på följande sätt: "Kalla faktas team - Jonas Alsgren, Mikael Funke och Phil Poysti - granskar sedan fyra månader inställningen till homosexuella hos Frälsningsarmén, Sveriges näst största kyrkliga insamlingsorganisation".
Även intervjun med Marie Willermark handlade enbart om denna fråga. Inga frågor om rörelsens framtid ställdes i intervjun.

Från Frälsningsarméns hemsida. www.fralsningsarmen.se

Inga kommentarer: