18 maj 2011

Myndigheter vill ändra Frälsningsarméns teologi

Nu vill myndigheter ändra Frälsningsarméns teologi!

Med anledning av Kalla Faktas granskning av Frälsningsarmén överväger flera kommuner att se över de lokala bidragen till Frälsningsarmén. Bland annat uttalar sig Stig Rådahl, ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder i Uppsala kommun. Världen idag skriver:
"Men nya riktlinjer för vilka föreningar som ska få bidrag i Uppsala kommun ska förhoppningsvis få samfundet att ändra på sin internationellt antagna policy för vilka krav som ska gälla för en frälsningsofficer.
– Det arbete de gör för oss i dagsläget är av den rangen att jag inte vet vem som skulle utföra det annars, för det gynnar så otroligt många människor. Så jag vill se det som att man genom påverkan kan få Frälsningsarmén att inte ha den här synen, säger Stig Rådahl
."

Jag blir verkligen förvånad då jag läser ett sådant uttalande.

För det första verkar Stig Rådahl vara förvånad över att Frälsningsarmén har samma syn som kristenheten haft i tvåtusen år och som Frälsningsarmén har haft så länge den funnits till. Får en politiker vara fullständigt okunnig om hur omvärlden ser ut.

För det andra ser det verkligen inte bra ut att politiker vill använda bidrag till människor med stora hjälpbehov som ett maktmedel att få en kyrka att ändra åsikt i en teologisk fråga. Förstår man inte att det inte är Frälsningsarmén man straffar med en sådan åtgärd utan de människor som kommunen är ansvarig för att ta hand om.

Om kommunen själv tänker ta hand om sina hjälpbehövande så har i alla fall Frälsningsarméns teologi fått till följd att kommunen själv tar ansvar för dem man ansvarar för.

/PB

Inga kommentarer: