14 maj 2011

Lördagen den 14 maj


Stefan Swärd fortsätter att kommentera Kalla Faktas program om Frälsningsarmén och att det påstås att två av de som står bakom programmet är medlemmar i en frikyrka. Swärd skriver:
Jag har tagit för givet att programmet har gjorts av helt sekulära journalister som är totala noviser på hur kristenheten fungerar. När jag i går kväll fick indikationer på att flera av huvudaktörerna i Kalla Faktas granskning av Frälsningsarmén var frikyrkoaktiva, blev jag chockad och djupt bedrövad. Jag kunde inte föreställa mig detta i mina vildaste fantasier. Jag vill dock inte följa upp det spåret, vi har två kristna dagstidningar i Sverige som kan granska den frågan, jag har inte tid att ägna mig åt grävande journalistik på denna blogg. Jag tar bara för givet att den frågan klaras ut. Det handlar om offentliga personer i TV-mediet, som ständigt granskas, jag förstår inte varför jag behöver prata med dem innan jag skriver om deras offentliga insatser på min blogg. Uppgifterna kom dessutom inte från mig, utan var redan ute på flera bloggar. Svenska Missionskyrkan har idag officiellt bekräftat att den berörda programledaren satt med i Missionsförbundets- Missionskyrkans styrelse under åren 2006-2008.
Läs mer på Stefan Swärds blogg.

I Smålandsposten skriver Marcus Svensson under rubriken Fräls oss från hyckleriet:
Den grundläggande frågan i Kalla Faktas reportage var huruvida personer som lever i en homosexuell relation är utestängda från uppdrag inom Frälsningsarmén. Ja, hur lång är egentligen kön till att viga sitt liv åt att hjälpa andra människor? Vi kan möjligen önska det, men det finns faktiskt inga föreningar bestående av sekulära akademiskt orienterade storstadsliberaler som arbetar ideellt med att utfodra hemlösa och erbjuda dem härbärge för natten. Elitisterna pekar gärna finger åt icke politiskt korrekta uppfattningar, samtidigt som de begär att andra än de själva ska städa upp på välfärdens bakgård. Det är här det verkliga hyckleriet finns.
Frälsningsarmén bygger inte sin verksamhet på aversion mot homosexualitet. Den bärande idén är omsorgen om medmänniskan, också det grundat i en bibelsyn. När vi betraktar idéburna organisationer måste vi ha helheten för ögonen och framförallt se värdet i deras insatser.”
Läs mer i Smålandsposten

Inga kommentarer: