17 aug. 2013

Böneämnen söker förebedjare

Var det länge sedan du besökte Bönekammaren? Där finns aktuella böneämnen.
Du får komma med ditt böneämne och vara en förebedjare för dem som behöver förbön.

Inga kommentarer: