24 aug. 2013

Inför söndagen - Medmänniskan

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan
Söndagens texter från Bibel 2000: 5 Mos 15:7-11 | Rom 13:8-10 | Matt 5:38-48 | Ps 103:1-6

"Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet." (Rom 13:8-10)

Kärleken till andra människor
Temat för söndagens texter handlar om kärlek till andra människor. I en av texterna läser vi att "Du skall älska din nästa som dig själv" och att "Kärleken är alltså lagen i dess fullhet".

Ibland kan vi höra texten misstolkas. Ett sådant exempel kunde man läsa i ett inlägg i en av våra kvällstidningar. Inlägget försvarade homosexuella relationer och rubriken löd "Kärlek till annan kan inte vara fel".

Ordet som är översatt med "Kärlek" i den svenska Bibeln har ingenting med sexuella relationer att göra, varken homosexuella eller heterosexuella. Det grekiska ordet som användes i texten är "Agape" som kan översättas med "Broderlig kärlek". Det talar om en kärlek som bara ger ut utan att kräva att få något tillbaka. Det är den slags kärlek som används om Guds kärlek till oss människor. Gud älskar oss inte för att vi är älskvärda, eller för att få någonting tillbaka. Han älskar oss helt enkelt för att vi är vi.

Det är den kärlek som beskrivs i Johannes 3:16 där det står att Gud älskade oss så mycket att han offrade sin son att dö på korset för att ingen ska förgås, utan alla få ett evigt liv. Det är den kärleken som ger ut, utan tanke på att vi ska förtjäna den kärleken eller på att få något tillbaka. Det är den kärleken som bibelordet utmanar oss att visa våra medmänniskor. Vilken utmaning!

Det är också det grekiska ordet som används i kärlekens lov i 1 Kor 13, där det står att "...men störst bland dem är kärleken."

Men även om kärleken till våra medmänniskor viktigt, finns det ett bud som är ännu större. Det är kärleken till Jesus: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” (Matt 22:37-40).

Låt oss börja där, med det största av alla bud, som handlar om vår helhjärtade kärlek till Jesus. Då kommer kärleken till medmänniskan att komma naturligt av sig själv.

/PB

Inga kommentarer: