10 aug. 2013

Tro och liv

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv 

Söndagens texter: Bibel 2000: Am 5:21-24 | Rom 7:14-25 | Matt 21:28-31 | Ps 143:6-10

Ger vi Gud vad Gud inte vill ha? 
"Jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider.
När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem,
jag vill inte se åt era offer av gödboskap.
Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel!
Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!" (Amos 5:21-24)
Gud ville se rättfärdighet bland sitt folk. Han hade velat se "rättfärdigheten som en outsinlig ström". Men det fick han tydligen inte. Istället gav folket fester och offer till Gud. De gav Gud vad Gud inte ville ha.

Gör vi på samma sätt.? Gud förväntar sig ett rättfärdigt liv hos sina älskade barn. Får han det? Eller ger vi honom bara ett upprätthållande av våra traditioner?
Gud vill att vår tro ska avspeglas i våra liv. Det viktigaste är kanske inte vad som händer på söndagen mellan klockan elva och klockan tolv. Det viktigaste kanske är hur vi lever våra liv mellan söndag klockan tolv och nästa söndag klockan elva.  

Vi sjunger i en sång "Vad hjälper det om du säger du tror, om ditt liv slår ihjäl dina ord?"

Apostlagärningarna börjar med orden "I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde" (Apg 1:1). Jesus gjorde och lärde. Livet och läran hängde ihop. Jesus inte bara undervisade rätt, han levde rätt.

Jakobs brev säger: "Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar?" (Jakob 2:14)

Svarar mitt liv mot min tro? Tål mitt liv en granskning? Finns det täckning för min bekännelse i mitt liv? Ger vi Gud det han vill ha?

/PB

Inga kommentarer: