1 aug. 2013

Vem blir Frälsningsarméns nye general?

I London pågår just nu valet av general, Frälsningsarméns världsledare. Följande kandidater har nu accepterad nomineringen till att bli Frälsningsarméns nye general:

- Kommendör André Cox
- Kommendör Kenneth Hodder
- Kommendör James Knaggs
- Kommendör Dick Krommenhoek
- Kommendör Barry Swanson

Kommendör Clive Adams har tackat nej till nomineringen.

(Källa: Frälsningsarméns internationella hemsida)

Inga kommentarer: