7 aug. 2013

Gåvoboken!

GÅVOBOKEN 
- Du är rikare än du tror

En bok om andliga nådegåvor, tjänstegåvor, naturliga gåvor och alla andra slags gåvor.

Gå till AFFÄREN för att se var du kan skaffa boken.

Innehåll

Del 1 – Du är begåvad!
Kapitel 1 - Två konfliktområden

Lovsång

Andliga nådegåvor

Kapitel 2 - Du är rikare än du tror!

Kapitel 3 - Gröna bilar

Kapitel 4 - Olika slags gåvor av nåd

1. Varje ny dag

2. Naturliga gåvor

3. Frälsningsgåvor

Frälsning

Förlåtelse

Dopet med den Helige Ande

4 och 5. Tjänstegåvor och Andliga nådegåvor

Kapitel 5 – Tjänstegåvor

Fem tjänstegåvor = människotyper

Vem är jag?

Tjänstegåvor på olika nivåer

Kapitel 6 – Andliga gåvor

Den helige Ande kan framträda i vem han vill

Guds vittnesbörd

Vem får gåvan – och när?

Samma gärningar

Kapitel 7 – Sammanfattning del 1


Del 2 – Praktisk tillämpning

Kapitel 8 – Du är inte rikare än du tror

Kapitel 9 – Hur man tar emot frälsningsgåvor

Röda havet (2 Mos 14)

Jordanfloden (Jos 3)

Frälsning

Kapitel 10 – Översikt och funktion av tjänstegåvor

Aposteln

Profeten

Evangelisten

Herden

Läraren

Vem är jag?

Vad är viktigast?

Kapitel 11 – Översikt och funktion av andliga gåvor

Som han vill

Gåvan att meddela vishet

Gåvan att meddela kunskap

Gåvan att skilja mellan andar

Trons nådegåva

Gåvan att bota

Gåvan att göra under

Gåvan att tala profetiskt

Gåvan att tala tungotal

Gåvan att tolka tungotal

Kapitel 12 – Frukt och gåvor

Kraft och sinnelag

Frimodighet och uthållighet

Kapitel 13 – ”Varför säger ni att ni inte har?”

Kapitel 14 – Den största gåvan

HÄR kan du provläsa ur Gåvoboken.

Inga kommentarer: