17 aug. 2013

Friheten i Kristus

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus
Söndagens texter: Bibel 2000: Jes 38:1-6 | Rom 8:18-23 | Luk 13:10-17 | Ps 145:13b-18

" En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?” Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde." (Luk 13:10-17)

Bunden eller fri
Bunden i arton år. Det hade varit kvinnans liv. Arton år är en väldigt stor del av ens liv, och i alla de åren hade hon varit bunden.

Men så mötte hon Jesus och han sa till henne "Du är fri", och det som hade bundit kvinnan lossnade och hon blev fri.

Det var ju därför Jesus kom till jorden för att förkunna befrielse för de fångna (Luk 4:18).

Jag tror att det finns massor av bundna resurser som behöver befrias för att Guds rike ska bli synligt på jorden. Vad är det som håller dig tillbaka? Vad är det som binder dig?

Kan du höra Jesu ord till dig idag: "Du är fri!"

-Fri att tjäna Jesus
-Fri att vittna om Jesus
-Fri att prisa hans namn
-Fri att vara glad

Mina föräldrar arbetade några år för Frälsningsarmén i Kongo. De berättade att då de hade varit ute i bushen och haft möte i någon liten by, fick de nästan alltid en present med sig hem. Den vanligaste presenten var en höna. Frysboxar fanns inte där och det enda sättet att ge bort en höna som kunde vara ätbar efter timmar i bilen under Afrikas sol, var att ge bort en levande höna.

Men då de skulle köra bilen hem var det ingen bra idé att ha en höna som flaxade runt inne i bilen, därför band de hönan så att hon inte kunde springa eller flyga. Hönan försökte nog både springa och flaxa, men försöken blev svagare och svagare och till slut måste hönan ha insett att hon satt fast.

Då mina föräldrar kom hem skar de loss repen som höll hönan bunden. Vad gjorde hönan då? Hon låg helt stilla. Hon hade försökt att röra sig och visste att det inte gick. Fast hönan var fri, handlade hon som om hon var bunden.

Det kan vara så med oss också. Vi kanske inte förstår att vi är fria att tjäna Gud. Vi behöver inte leva våra liv som om vi var bundna, för Jesus har köpt oss fria.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör som lät ungefär så här: 
"Fri, fri, min ande är fri, Jesus har köpt mig fri.
Fri att sjunga, fri att dansa,
Fri att prisa hans namn"

Försök att sjunga den eller läsa den du också. Om du upprepar den tillräckligt ofta kanske du till slut upptäcker att du är fri (precis som hönan gjorde). Den frihet du sjunger om är din.

/PB

Inga kommentarer: