24 aug. 2013

Regler vid sjukdom

Det är packning och uppbrott som gäller nu för tiden. Bland alla papper som ska kastas eller sparas hittade jag ett papper på norska där någon informerar om skolans nya personalpolitik vid sjukdom. Här kommer ett utdrag översatt till svenska:

SJUKDOM ÄR INGEN URSÄKT
Vi kommer inte längre att acceptera läkarintyg vid sjukdom, eftersom vi anser att om man kan gå till läkaren kan man också gå till arbetet.

TILLÅTELSER FÖR OPERATIONER
Det kommer i framtiden inte beviljas tillåtelse för operationer av anställda. Vi har uppfattningen att anställda inte ska opereras, eftersom de har användning för allt de har under tiden de är anställda hos oss. De blev anställda som de var och om någon del tas bort, blir de anställda mindre värda än då vi anställde dem. Tillstånd kan i speciella fall ges i utbyte mot nedsättning av lönen.

TANDLÄKARBESÖK
Vi kommer i framtiden bara anställa medarbetare med löständer. Då kan man, istället för att springa till tandläkaren i tid och otid, skicka tänderna med posten.

PAUSER
Det används alltför lång tid för toalettbesök. I framtiden ska man gå på toaletten i alfabetisk ordning. T.ex. ska anställda vars namn börjat på "A" gå mellan 10.00-10.05. "B" mellan 10.05-10.10 osv. Är man förhindrad att gå på "sin" tid får man vänta tills den tiden kommer tillbaka nästa gång.

EGET DÖDSFALL
Eget dödsfall accepteras som giltig orsak till frånvaro. Men vi vill gärna veta om det två veckor i förväg, eftersom vi har uppfattningen att det är var och ens plikt att sätta någon annan in i arbetet.

(Antagligen var reglerna skrivna till någon personalfest efter skolavslutningen på Jelöy Folkhögskolan någon gång på 1980-talet).

Inga kommentarer: