5 aug. 2013

Glädje i himlen!

Vet du vad som verkligen skapar glädje i himlen?

-Är det om det kommer mycket folk till kyrkan på söndag?
-Är det om det blir en bra kollekt på söndag?
-Är det om musiken under gudstjänsten framförs på ett fantastiskt sätt?
-Är det om predikan är kraftfull och inspirerande?

Ja, jag tror att allt detta skapar en del glädje i himlen. Men vet du vad som verkligen skapar glädje i himlen?

Det är då en människa omvänder sig, tar emot Jesus och blir ett Guds barn! Jesus sa: "Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10). Då ställer sig änglarna på tå, dunkar varandra i ryggen, gråter av glädje och prisar Gud.

Vill du skapa glädje i himlen? Lägg då din energi och din kraft på det som verkligen skapar glädje i himlen.

Inga kommentarer: