3 aug. 2013

Ett rike av präster och ett heligt folk

TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor
Söndagens texter: Bibel 2000: 2 Mos 19:3-8 | Rom 12:3-8 | Matt 18:18-22 | Ps 28:6-9

Ett rike av präster och ett heligt folk
"Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: ”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk:
Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk – ty hela jorden är min – och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk.”
När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. 8Folket svarade med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar." (2 Mos 19:3-8)

Mitt ibland alla människor på jorden finns det människor som Gud kallar för "Präster och ett heligt folk". 

Vilka är det som ingår i den gruppen? Är det alla som har sitt namn skrivet i medlemsmatrikeln i en församling? Är det alla som regelbundet går på gudstjänst? Är det de som står på scenen under gudstjänsten och som bidrar med sång, musik och tal?

Nej, Gud säger klart vem som ingår i gruppen "präster och ett heligt folk". Det är dem som lyssnar på Gud och håller hans förbund. Lyssnar du på Gud? Tar du dig tid att lyssna in vad Herren vill säga till dig, eller är din bönestund en monolog från din sida där du talar om vad du tycker att Gud borde göra?

Gud talar till dig. Den som lyssnar och följer Guds tilltal tillhör gruppen "Präster och ett heligt folk".

Vad var folkets svar till inbjudan? De svarade: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra." Gjorde de det de lovade? Nej långt ifrån. De irrade runt i öknen hela sin livstid istället för att lyssna på Herren och följa hans uppmaningar.

Jag tror att det gläder Herren att få höra oss säga: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra". Men vad som verkligen gläder Herren är då vi inte bara säger det utan också gör det.

Om vi verkligen gjorde det, skulle inte bara kyrkan utan hela världen se annorlunda ut.  

-Lyssna in vad Gud vill att du ska be för 
-Låt Gud rannsaka ditt liv
-Lyssna in vad Gud vill att du ska göra med ditt liv, men också vad du ska göra idag

Då du har lyssnat in det, låt Guds tilltal leda och förvandla ditt liv.

/PB

Inga kommentarer: