22 aug. 2013

Vart är vi på väg?

Jag har skrivit ett antal inlägg under denna rubrik. Du kan hitta länkarna till de tidigare inläggen i slutet av denna artikel.

Se dig omkring. Se alla människor du möter i vimlet. En del ser ut att vara bedrövade. Andra strålar av glädje och livslust. Min fråga är: Hur ska vi kunna nå dessa människor med evangeliet? Hur ska vi överhuvudtaget kunna få dem att förstå att de behöver Jesus i sina liv?

Jag tror på predikan, läs HÄR. Men ord räcker inte. Hur väl vi än lyckas formulera oss kommer våra ord inte att räcka till för att väcka världens intresse för Jesus.

Då vi läser Nya Testamentet ser vi att det inte finns ett enda exempel på framgångsrik evangelisation där evangeliet presenteras enbart med ord. Evangeliet presenteras med ord, ackompanjerade av Gudsrikets gärningar, tecken och under. Det gäller i Jesu liv och det gäller i den första församlingens liv.

Då Jesus sänder ut sin lärjungar ger han dem befallning att både predika (= tala om Guds rike) och göra tecken och under (= göra Gudsrikets gärningar) (Luk 9:2; Matt 10:7-8).

I Apostlagärningarnas andra kapitel blir tretusen människor frälsta efter en enda predikan. Men det som fångade människornas intresse var inte i första hand orden som blev sagda, utan att lärjungarna plötsligt gjorde saker som de egentligen inte kunde göra. De förkunnade evangeliet på språk som de inte själva kunde tala. Några dagar senare växer församlingen till femtusen medlemmar. Orsaken till detta var att en lam man i Fagerporten blev helad, samt till förklaringen om varför han blev helad.

Jesus gav sina lärjungar i uppdrag att predika och utföra tecken och under. Jag tror inte att han har förändrat sig. Samma uppdrag gäller fortfarande.

Jesus sa att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus gjorde (Joh 14:12).

I Hebreerbrevet betecknas tecken och under som Guds vittnesbörd, bekräftelse, på den förkunnelse som hade gått ut: "Den (frälsningen) förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja" (Hebr 2:3-4).

(Det var inte tänkt att detta inlägg skulle vara reklam för min nya bok, men vill du läsa mer om hur Gud delar ut den Helige Andes gåvor kan du läsa mer om det HÄR).

Vi använder mycket energi för att utveckla och förfina vår predikokonst (och musik). Men hur mycket intresse och förväntan lägger vi på att låta den Helige Ande utföra sina under genom oss? Det verkar till och med som om Paulus menar att alltför mycket fokus på vältalighet kan riskera att kraften går förlorad. Då Paulus berättar att han är sänd att predika evangelium skriver han : "och det inte med vishet eller vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft" (1 Kor 1:17). Är det kanske så att vi måste välja att lita på mänsklig förmåga eller den Helige Andes kraft?

Jag tror inte att världen kan vinnas bara med ord, "Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft" (1 Kor 4:20). Jag tror att vi måste bli så beroende av Gud att vi vågar lämna vår komfortzon där vi litar på vår egen förmåga eller utbildning och där vi själva kontrollerar vad som händer. De andliga nådegåvorna innebär att Anden i oss uppenbarar sig eller framträder hos var och en (1 Kor 12:7). Vågar vi låta den Helige Ande framträda i oss, eller vill vi hellre framträda själva?

Vi måste våga tappa kontrollen och lita på den Helige Ande och låta honom verka genom oss. Hade inte lärjungarna varit villiga att tappa kontrollen på den första pingstdagen och upplåta sin mun till ljud som de inte kände till, hade det inte blivit några tretusen frälsta den dagen, det hade inte blivit någon församling i Jerusalem som senare spred sig över hela världen. Är vi också villiga att låta den Helige Ande ta över? Vågar vi också?

"Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken och under som åtföljde det" (Den sista versen i Markusevangeliet)

/PB

Här kan du läsa de tidigare inläggen i serien "Vart är vi på väg?
Vart är Frälsningsarmén på väg? - Vilken frälsningsarmé vill vi ha?
Vart är vi på väg? - Församlingar som växer
Vart är vi på väg? - Del 2 - Form och liv
Vart är vi på väg? - Del 3 - Form och liv, kommentar
Vart är vi på väg? - Del 4  -   Form och liv, kommentar
Vart är vi på väg? - Del 5 - Vad är form och vad är själ i FA?  
Vart är vi på väg? - Del 6 - Förbundet

Inga kommentarer: