17 juli 2019

Att formas av den bibliska världsbilden del 2

- Olof Edsinger -
Att utsätta sig för Ordets kraft är att låta Anden bryta ned den typ av tankebyggnader som ”reser sig mot kunskapen om Gud” – och ingen lärjunge till Jesus kan klara sig utan denna djupgående erfarenhet. Del två av Olof Edsingers artikel med sammanlagt fem olika områden som blir centrala för den som låter sig formas av den bibliska världsbilden

Förvandling #3: Synden går djupare än vi vill tro

En tredje insikt som får drabba oss när vi blir konfronterade med Bibeln och dess världsbild har med vår personliga synd att göra. De flesta människor är av naturen medvetna om att de inte är perfekta. ”Man är ju inte mer än människa.” Men när vi kommer till Guds ord skär analysen djupare än så. ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”, skriver Paulus (Rom 3:23). Och värre ändå: ”Syndens lön är döden” (Rom 6:23).

Den här insikten kommer till oss redan när vi läser Gamla testamentet. Berättelsen om syndafallet möter oss i Bibelns tredje kapitel, och i de påföljande kapitlen går det utför för hela mänskligheten. Faktum är att Gud till slut känner sig nödgad att sända en flod för att på så sätt börja på ny kula, och då efter att ha dränkt majoriteten av befolkningen i vatten.


Även den fortsatta berättelsen gör dock klart att synden är en sjukdom som inte så enkelt låter sig botas. Inte ens det folk som Gud ingick förbund med – som under århundraden fick åtnjuta hans favör, hans närvaro och hans uppenbarade vilja genom lagen – visade sig nämligen förbli i relationen till sin Herre. I stället kan vi gång på gång läsa om hur israeliterna vände sig bort från sin förbunds-Gud, och hur de gjorde sådant som var ont i Herrens ögon.

Av allt detta lär vi oss att mänsklighetens problem inte bara handlar om brist på kunskap. Det är inte för att vi inte förstår bättre som vi gör det som är ont; det är för att vi inte vill bättre. Synden går så djupt i oss att till och med det folk som hade alla förutsättningar för motsatsen valde att vända Gud ryggen.
Ingen ska tro att det är bättre ställt med dig och mig. Syndens ovilja att underordna sig sin Skapare lurar i varje människas hjärta. Och det är först när vi inser djupet av dess lockelse, som Bibelns återkommande varningar för syndens effekter blir begripliga.


Läs mer här:  https://www.sea.nu/att-formas-av-den-bibliska-varldsbilden-del-2/

Inga kommentarer: