13 juli 2019

UTMANINGEN 13 juli - Ps 83 + 84

SKYDD MOT ANGREPP

Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar"
(Ps 83:4 FB)


Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips. 

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta, till det privata livet.

Angriparna i Psalm 83 säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i media som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd under alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)
==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda (Matt 6:13 Bibel 2000).GUDS VÄGAR I HJÄRTAT

Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion."
(Ps 84:6-8 FB)


Psalmen talar om människor som längtar efter och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).
Ett kännetecken på sådana människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.
Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

Inga kommentarer: