9 juli 2019

DN Debatt. ”Politiker och opinionsbildare, sluta stigmatisera troende”

- Daniel Alm skriver i DN-debatt -
Partier vill förbjuda församlingar att öppna skolor, ledarredaktioner kräver att trossamfund ska fråntas statliga bidrag och en statsvetarprofessor beskriver troende som mer lögnaktiga, intoleranta och korrupta än andra. Det är ovärdigt för en demokrati, skriver Daniel Alm och kräver ett politiskt erkännande av kristendomens bidrag till den svenska kulturen.
Dessvärre kan jag inte frigöra mig från känslan att allt för många politiker och opinionsbildare ser religion som ett ovälkommet inslag i den svenska samhällsbilden.
Hur ska jag annars tolka Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Centerpartiets och Liberalernas uttalade förbud mot församlingar att etablera skolverksamhet? Det enda motiv som dessa partier anför är att huvudmannen inte får ha en religiös övertygelse. Det är inte kvaliteten på undervisningen eller förmågan att bedriva skolverksam­heten som ligger till grund för beslutet, bristande sådana hade annars varit legitima invändningar mot en enskild skola, men här slår regeringen med stödpartier mot ett helt kollektiv. Det är ovärdigt och främmande för en demokrati. Dessutom är det i strid med de rättigheter som kommer med Europakonventionen och som skyddas i den svenska grundlagen. Behöver inte Stefan Löfven ta hänsyn till paragraf 19 i Regeringsformen?

När ledarredaktionerna på borgerliga Svenska Dagbladet och Expressen argumenterar för att trossamfund ska fråntas rätten till statliga bidrag är det en tydlig markering; kultur- och idrottsaktiviteter får finansieras eller stödjas med offentliga medel, men inget som sker i och genom församlingen. Är det inte värt att främja förutsättningarna för religionsfrihet i vårt land?


Läs mer här:  https://www.dn.se/debatt/politiker-och-opinionsbildare-sluta-stigmatisera-troende/

Inga kommentarer: