17 juli 2019

Dagens Andakt 17 juli”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull han skall rädda det. (Mar 8:35)

Har du försökt hålla fast en hög med sand i din hand någon gång. Då har du säkert märkt att ju hårdare du försöker hålla fast sanden, desto mer rinner den ut mellan dina fingrar. Det enda sättet att hålla fast en hög sand i handen är att ha handen öppen. Då kan högen med sand vila i din hand. 
Många människor är så angelägna att skapa sig ett liv i denna världen, att de glömmer bort det som är väsentligast, nämligen att leva i takt med det som Gud har tänkt för deras liv. Att mista något av de egna intressena och ge utrymme för Gud i livet, är som att hålla sitt liv i den öppna handen. Det är att rädda sitt liv.

BÖN
Jesus, dina gåvor kan bara tas emot i det öppna. Hjälp mig att ge rum för dig mitt ibland allt annat som sker i mitt liv idag.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: