25 juli 2019

Dagens Andakt 25 juli

”Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde dagen skall du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden skall du ha vilodag.” (2 Mos 34:21, FB)

När Gud ger sina instruktioner till Israels folk och förnyar sitt förbund med dem är han mycket noga med att påminna dem om att de måste hålla sabbatsdagen. I vår stressade tid tror många att de ska få mer gjort om de använder alla sju dagarna till arbete. Men lyssna till dagens bibelord: ”Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag”. När det är som mest stressigt, när du inte längre är herre över arbetsuppgifterna, utan arbetsuppgifterna har tagit greppet på dig – då – ska du ha vilodag. Men så finns det de, som tror att de ska bli utvilade, om de bara får använda alla sju dagarna till vila. Men ordet säger: ”sex dagar skall du arbeta…”   
Människan är skapad för den fantastiska rytmen som uppkommer i de regelbundna växlingarna mellan arbete och vila. Sex dagars arbete och en dags vila.

BÖN
Herre, hjälp mig att planera min tid tillsammans med dig, så att jag inrättar mitt liv efter dina instruktioner. Hjälp mig att låta arbetet ha sin tid och vilan sin.  

______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: