20 juli 2019

UTMANINGEN 20 juli - Psalm 86 + 87


VISA MIG DIN VÄG

Bibelläsning: Psalm 86
"Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda: Att jag fruktar ditt namn."  (Ps 86:11 FB)

Psalmen uttrycker en stor förtröstan till Herren i svåra tider, till Herren som är stor i nåd till alla som ropar till honom (vers 5).

Psalmen innehåller också en bön om vägledning. En bön om att kunna ta rätt beslut. Det kan finnas många vägar att välja mellan, men det finns bara en enda som är Herrens väg. Gud har förberett gärningar som vi kan vandra i (Ef 2:10).

Det är viktigt att be denna bön inför de stora livsvalen. Men det är också viktigt att be bönen varje dag i de vardagliga valen: "Visa mig, Herre, din väg."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Visa mig, Herre, din väg!

KÄLLOR

Bibelläsning: Psalm 87
"Under sång och dans skall man säga:´Alla mina källor har jag i dig´."
(Ps 87:7 FB)

Var har du dina källor? Varifrån kommer dina impulser? Vad är det som inspirerar dig? Vad möter andra människor då de möter dig?

Hämtar du din näring från bitterhetens källor? Eller missunnsamhetens källor? Eller misstänksamhetens källor?

Vad är det som driver dig? Längtan efter framgång? Längtan efter att bli beundrad? Längtan efter att bli bekräftad?

Psalmisten uttrycker sin längtan efter att alla hans källor ska komma från Herren. Vi får också leva i samma längtan, så att människor vi möter upplever en gudsnärvaro då de möter oss?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, låt mitt liv bli en lovsång till dig.

Inga kommentarer: