6 juli 2019

Inför söndagen: Förlorad och återfunnen

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen


- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 51:1-3, Ef 2:1-10, Luk 15:8-10, Ps 119:170-176

Utan Jesus är mänskligheten förlorad – det är bara i Jesus vi återfunna!

I Lukas kapitel 15 finns tre liknelser som handlar om något förlorat som blir återfunnet. Den första liknelsen handlar om en man som förlorat ett får som han söker efter och hittar. Den andra liknelsen, som ingår i söndagens text, handlar om en kvinna som förlorat ett mynt som hon söker efter och hittar.

I båda dessa liknelser är det uppenbart vad de handlar om - glädjen över syndare som omvänder sig (se vers 7 och 10)!


Läs mer här: https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2552414214783217/?type=3&theater

Inga kommentarer: