16 juli 2019

UTMANINGEN 16 juli - 1 Kor 8

AVSTÅ FÖR NÅGON ANNANS SKULL


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8
"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Idag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktuellt idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det något speciellt jag kan avstå från idag? För någon annans och för Kristi skull

_____________________________
Till varje kapitel i NT finns även en avdelning med Översikt-Kommentar-Till eftertanke. Du kan få det tillägget som ett morgonmejl varje morgon. Skriv bara ett mejl med ordet UTMANINGEN till info@rupeba.se, så kommer du också med på utsändningslistan. Det kostar naturligtvis ingenting.

Inga kommentarer: