23 juli 2019

Dagens Andakt 23 juli”När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.”  
(Matt 9:10)

Att investera är att riskerar en summa pengar i ett projekt och tro att pengarna ska ge god avkastning i framtiden. Att tillbringa tid med andra kan också vara en investering.
I dagens bibelord ser vi Jesus tillsammans med en stor skara människor. Bara Jesus och lärjungarna var tretton personer – och så står det att där var många tullindrivare och syndare också. Jesus levde mitt ibland människorna. Han visste att den tid han tillbringade tillsammans med andra var en investering. Människorna blev påverkade av hans närvaro. 
På samma sätt får vi investera tid i andra, äta tillsammans, samtala och umgås med andra. Och om vi i denna gemenskap också släpper in Jesus kommer vår investering att resultera i att människor blir påverkade av hans närvaro.

BÖN
Jesus, hjälp mig att förvalta min tid väl. Hjälp mig att investera tid i andra människor men påminn mig om att också ta med dig in i gemenskapen.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: