27 juli 2019

UTMANINGEN 27 juli - Ps 89+90

ETT JUBLANDE FOLK

Bibelläsning: Psalm 89
"Saligt är det folk som vet vad jubel är, Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de" (Ps 89:16-17 FB)

Psalm 89 uttrycker en stor tacksamhet till Herren för vem han är och vad han gör: "I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte" (vers 2).

Psalmen beskriver också ett saligt folk och kännetecknen på detta folk:


1/ De vet vad jubel är. (vers 16)

Många människor har lärt sig att klaga, men det saliga folket vet vad det innebär att jubla.


2/ De vandrar i Herrens ansiktes ljus. (vers 16)

Det saliga folket behöver inte vandra i mörkret för Herrens närvaro lyser upp vägen.

3/De gläder sig alltid i Herrens namn. (vers 17)
Det saliga folket vet att Herrens namn alltid är värt vår lovsång och vår glädje, för han förändras inte.

4/De har Herren som sin styrka och prydnad. (vers 18)
Det saliga folket är inte beroende av sin egen förträfflighet utan är ständigt beroende av Guds styrka.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Tack att jag får glädja mig i dig.

 

ANVÄND DAGARNA VÄL

 Bibelläsning: Psalm 90
"Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet." (Ps 90:12 Bibel 2000)

Vår tid på jorden är inte obegränsad. Det gäller att ta väl vara på tiden. Varje dag är en ny gåva, som aldrig kommer tillbaka. Varje dag kan bara levas en enda gång.

Varje dag har sina speciella möjligheter som vi ska förvalta. Hur använder vi de 24 timmarna som vi får under ett dygn? Hur investerar vi i de 1.440 minuterna vi får under ett dygn? Slösar vi bort dem eller använder vi dem väl?

Psalmen säger oss att vi får visa hjärtan om vi förstår hur få våra dagar på jorden är.

Vår tid på jorden är begränsad. Hjälp oss att investera i den tid som är obegränsad, evigheten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att använda min tid väl.

Inga kommentarer: