13 juli 2019

Inför söndagen: ATT INTE DÖMA

 - Från kyrkoåretstexter.se -
Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Joh 8:1-11, Ps 62:2-9

Söndagens tema är "att inte döma". Det är naturligtvis riktigt men säger faktiskt inte hela sanningen. Det grekiska ordet för att döma är ”krino” och kan användas både positivt och negativt, sammanhanget avgör.

De vanligaste betydelserna är:
• att bedöma och avgöra vad som är rätt eller fel
• att fördöma någon utan att veta alla fakta
• att döma i en domstol

Ett exempel där detta ord används positivt är i Apg 20:6 när Paulus ”beslutar” vilken resväg han ska ta. Vi bedömer ständigt vår situation, vad någon säger eller vad någon gör. Så länge det handlar om att bedöma och avgöra egna beslut är allt väl, men hur mycket ska vi döma andra människor, och ska man säga till när man tycker att någon handlar fel?


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2552422901449015/?type=3&theater

Inga kommentarer: