23 juli 2019

Vittnesbördet:: Mathias slutade gå till kyrkan


- Inblick -
Mathias var troende som barn, men blev besviken på Gud efter en svår skilsmässa. Han slutade gå i kyrkan, började dricka i smyg och tappade allt hopp. En dag fick han ett oväntat telefonsamtal som förändrade livet.


Läs mer här:  http://www.inblick.se/livsberattelser/2019/07/18/mathias-slutade-ga-till-kyrkan

(Mathias är för närvarande frälsningsofficer och tjänstgör tillsammans med sin fru Marie i Borås)

Inga kommentarer: