10 juli 2019

Dyr sekularisering blev ämne i Almedalen


- Världen idag -
I Frälsningsarméns sal, ett stenkast från scenen i Almedalen, är det skärpa i rösten och allvar i blicken när 1:e vice KD-ledaren och EFK-kyrkomedlemmen Jakob Forssmed klär tankar i ord om ensamhet vid ett Dagen-seminarium på temat ”(G) som i Gud”.

Statsindividualismen i Sverige varnar Forssmed för, alltså det faktum att staten som ett övergripande mål velat göra oss fria och oberoende av de nära, av familj, släkt – och varandra. Och att detta politiskt främjats av såväl liberal höger som socialistisk vänster, båda primärt med ett sekulärt tankegods.

Hans uträkningar pekar på att äldres ensamhet kostar Sverige 12,7 miljarder kronor per år – men framför allt systemfelet att det själsliga och andliga inte ses som relevant.

”En sekulär uppfostran och ett sekulärt samhälle vill att barn växer upp utan religion till 18 år, för att därefter plötsligt välja sin livsåskådning utifrån ett smörgåsbord, men utan ett sammanhang.”


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyhetskommentar/dyr-sekularisering-blev-amne-i-visby/repsfq!4PajFhbC5m6MLQUIelSZIQ/

Inga kommentarer: