5 maj 2020

Bibelord i Corona-tider 27

Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare,
min Gud, min tillflykts klippa,
    min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Ps 18:3

Inga kommentarer: