16 sep. 2020

UTMANINGEN 16 sep - 2 Sam 11

DOLDA SYNDER ÄR OCKSÅ SYNDER

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 11
Läs bibeltexten här

"Men det som David hade gjort misshagade Herren"  (2 Sam 11:27)

David hade syndat. Han hade tagit till sig en annan mans kvinna och hon hade blivit med barn. Men det verkar inte som om David insåg att det var synden som var problemet. Han agerar som om han tänkte "bara ingen vet om det så är det inget problem".


David gör allt han kan för att dölja sin synd. Han kallar hem Bat-Sebas man Uria från kriget och han uppmanar Uria att gå hem till sin fru och koppla av några dagar. David tänkte att om Uria gick hem till sin fru så skulle alla tro att Uria var pappa till barnet och ingen skulle veta om Davids synd.


Men Uria gick inte hem. Han förklarar för David att han inte kan gå hem och ha det bra och ligga med sin hustru medan hans kamrater kämpar ute i kriget (vers 11). Davids plan att dölja sin synd fungerade inte. Då vidtog David nästa försök. David såg till att Uria blev dödad i kriget och då Uria inte längre levde fanns det ingen som kunde anklaga David.


Kanske handlar vi på samma sätt? Vi kanske inte har begått äktenskapsbrott eller dödat, men det kan finnas andra saker som vi med all energi försöker dölja för omvärlden. Vi kanske också tänker "om ingen vet om det är synden inte så stor."


Men det handlar inte bara om att bli godkänd av människor. Det handlar om att våra liv behagar Gud. 

Det kommer en fortsättning på historien om David, för det som han hade gjort "misshagade Herren" (vers 27).

- Mannakorn att tugga på under dagen: Synd försvinner inte bara för att vi försöker dölja den, men "om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)
______________
Innehåll:
Berättelsen om David och Batseba

Kommentar:
Syndens spiral. Synd föder mer synd.
1 - David blir attraherad av Bat-Seba då han ser henne då hon badar.
2 - David undersöker vem Bat-Seba är och får veta att hon är gift och att hennes man ligger ute i krig i Davids här. Om hon hade varit ogift hade han kunnat ta till sig Bat-Seba som ännu en hustru (även om Gud aldrig har tillåtit månggifte)
3 - Efter en stund får David besked om att Bat-Seba blivit havande.
4 - Då kallar David hem hennes man Uria. Davids tanke var att om Uria kom hem några dagar så skulle alla tro att han var far till barnet.
5 - Uria kom hem och fick rapportera till David om kriget. Därefter uppmanar David Uria att gå hem till sig (underförstått för att vara tillsammans med sin fru). Den natten sov säkert David bra. Nu hade han arrangerat det så att ingen skulle misstänka att han hade begått äktenskapsbrott.
6 - På morgonen fick David veta att Uria inte gått hem, utan sovit tillsammans med Davids övriga tjänare.
7 - David gör ännu ett försök att få Uria att ligga med sin hustru. David bjuder Uria på en fest och ser till att han blir full. Davids tanke var säkert att vinet skulle fördunkla Urias omdöme. Avhållsamhet var sed i Israel då man drog ut i uppdrag för kungen (1 Sam 21:4-5).
8 - Men morgonen efter fick David veta att Uria inte gått hem, utan sovit tillsammans med Davids övriga tjänare även denna natt.
9 - David väljer då att fortsätta på syndens väg för att dölja sina tidigare synder. David ordnar det så att Uria blir dödad i striden.
10 - Nu hade David röjt undan alla spår på att han begått äktenskapbrott. Nu kunde han glömma sina felsteg och sova gott. Eller kunde han det.... 

Till eftertanke:
Vi kan alla fastna i syndens spiral om vi inte är vaksamma. Det kan börja med en liten nödlögn som måste följas upp av nya lögner för att göra vår nödlögn trovärdig. Till slut kan vi kanske inte komma ihåg vad vi ljugit för vem. Vi blir avslöjade och hela vår trovärdighet är ödelagd.

Tänk igenom dagens mannakorn:
- Synd försvinner inte bara för att vi försöker dölja den, men "om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

Inga kommentarer: