10 sep. 2020

UTMANINGEN 10 sep - 2 Sam 5

HÖR DU LJUDET? - 2 Sam 5

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 5
Läs bibeltexten här

"Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig" (2 Sam 5:24 FB)Filisteerna hade på nytt dragit ut för att kriga mot israeliterna. Som vanligt frågar David Gud vad han ska göra. Han får då beskedet att vänta tills han hör stegen i bakaträdens toppar. Det ljudet innebär att Herren har gått före och att han kan följa efter.Vi kanske vet vad som är rätt i en speciell situation, men det kan också finnas en tid som rätt att göra det på. Vi kanske upplever att vi ska vittna för en speciell person. Men vi måste kanske vänta på det speciella tillfället som Gud har förberett. Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem. Vi kan också, precis som David, höra signalen från Gud att nu är det rätta tillfället. Vi kan också höra stegen i bakaträdens toppar, ljudet av stegen som vittnar om att Herren gått före oss och förberett situationen.Det är spännande att leva som kristen. Hör du ljuden av Guds steg i ditt liv?
- Mannakorn att tugga på under dagen: Hör du ljuden av Guds steg i ditt liv?
_________________
Innehåll:
- Vers 1-5
David blir smord till kung ännu en gång. Denna gång över hela Israel.
-Vers 6-16
David erövrar Jerusalem.
- Vers 17-25
Filisteerna anfaller Jerusalem. David frågar Herren vad han ska göra och Herren svarar att han anfalla då han hör steg i Bakaträdens kronor. David besegrar då den anfallande filisteerna.

Kommentar:De nordliga stammarna kommer till David och ber honom vara furste över hela Israel (vers 2). David blir äntligen smord till kung över hela Israel (vers 3). David var då trettio år och regerade i fyrtio år (vers 6).

En av de första åtgärderna efter att David blivit kung över hela Israel var att inta Jerusalem. David gav den namnet "Davids stad" (vers 9).

Även om David nu hade blivit en mäktig man med ett stort kungadöme, kom han inte ifrån sitt beroende av Guds ledning. Då filisteerna anfaller Israel frågar David vid olika skeden Gud om vägledning. Första gången svarade Gud "Dra upp!" (vers 19).

Då han senare frågade Gud, ytterligare en gång, svarade Gud att han inte skulle dra upp utan vänta på Guds signal i Bakaträdens toppar (vers 23-24).

Till eftertanke:Vi kanske vet vad som är rätt i en speciell situation. Men ibland måste vi kanske vänta på det speciella tillfället som Gud har förberett. I dagens berättelse måste David vänta på att Gud skulle gå före (vers 24). Nya Testamentet talar också om att gå i gärningar som Gud förberett för oss (Ef.2:10).
- Har du egna erfarenheter av detta?
-
Hör du ljuden av Guds steg i ditt liv?

Inga kommentarer: