8 sep. 2020

UTMANINGEN 8 sep - 2 Sam 3

SVAG MEN STARK

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 3
Läs bibeltexten här


"Men jag är i dag svag, fastän jag är smord till kung"  (2 Sam 3:39 FB)

Det hade börjat gå bra för David. Han var inte längre på flykt. "Davids hus blev allt starkare" (vers 1). 


Davids makt och inflytande stärktes och mer och mer och Sauls hus blev alltmer svagare (vers 1). Davids uttalande om sin egen svaghet kom inte då han var hemlös och på flykt, utan den kom då hans position som kung stärktes mer och mer.

Davids styrka låg i hans svaghet. Hans svaghet var ett uttryck för hans Gudsberoende. Han kunde inte, eller ville inte, fatta beslut utan att först ha frågat Herren.


Jesus beskrev detta förhållande många år senare: "Utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Men samtidigt levde David i det som Paulus uttrycker "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft" (Fil 4:13).


Vi får också idag leva i spänningsfältet mellan "ingenting förmår jag utan Jesus" och "allt förmår jag i Jesus". 

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Utan mig kan ni ingenting göra"
_________________
Innehåll:
Abner, den starke mannen på Sauls sida bestämmer sig för att gå över till David. Abner reser till David och blir väl mottagen, men en av Davids män dödar Abner som hämnd för att han tidigare dödat hans bror.
David håller dödsklagan över Abner.

Kommentar:
Abner, härföraren i Israel, byter sida och vill bidra till att samla alla stammar under David. Han ville "upprätta Davids tron över både Israel och Juda, från Dan till Beer-Sheba" (vers 10). Uttrycket från "Dan till Beer-Sheba" återkommer ofta i Gamla Testamentet. Det uttrycker hela Israel från norr till söder, från den nordligaste staden till den sydligaste.

Abner kommer till David för att förhandla om ett samgående mellan Nord och Syd. David krävde då att få sin hustru Mikal tillbaka. Mikal var dotter till Saul och David hade vunnit henne som belöning för sitt mod (1 Sam 17:25; 18:24-27). Men Saul tog tillbaka Mikal i ett av sina anfall av avundsjuka och tvingade henne att gifta sig med Pati (1 Sam 25:44). Mikal älskade David (1 Sam 18:20) och räddade hans liv (1 Sam 19:11f). Det är möjligt att David fortfarande älskade Mikal även om deras förhållande blev ansträngt (se 6:20-23). Det är också möjligt att David tänkte att äktenskapet med kungadottern Mikal skulle ge större legitimitet åt David som kung.  

Till eftertanke:
David var både svag och stark. Hans makt stärktes mer och mer och ändå känner han sig svag (vers 39).
Paulus uttrycker sig på liknande sätt i Nya Testamentet: "Min kraft fullkomnas i svaghet", och "För när jag är svag, då är jag stark" (2 Kor 12:9+10).
- Fundera lite över vad som kan ligga i sådana uttalanden. Har du själv upplevt spänningen mellan att vara svag och stark?

- Och kom ihåg Jesu ord "Utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5).

Inga kommentarer: