13 sep. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 66


KOM OCH HÖR

Bibelläsning: Psalm 66
" Kom och se….  Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ." (Ps 66:5,16 FB)

"Kom och se" skriver psalmisten i vers 5, och senare i vers 16 "Kom och hör ".

Det är inte vilket budskap som helst som erbjuds, utan en inbjudan att komma och se och höra vad Herren gjort för mig. Våra argument för kristen tro och våra utläggningar om den kristna läran faller ofta platt till marken. Det känns ibland som att det inte finns så många som är intresserade att lyssna.

Men med det personliga vittnesbördet är det annorlunda. Den personliga berättelsen når ofta fram. Berättelsen ur verkligheten är det som griper tag i människan. Vittnesbördet säger inte hur man ska tro eller vad som är den rätta läran. Vittnesbördet talar om vad Herren har gjort för mig. Det berättar om min egen gudsupplevelse.

"Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ."

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Finns det någon som jag kan berätta mitt vittnesbörd för idag?

Inga kommentarer: